Welkom op de website over de ontwikkeling van het Geleenbeekdal

De Geleenbeek is een beek in Zuid-Limburg en ontspringt in Benzenrade (Heerlen). De beek stroomt via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard, Nieuwstad richting Stevensweert waar hij onder de naam 'Oude Maas', uitstroomt in de Maas.

In de komende jaren zal het tracé van Heerlen tot Sittard ingrijpend veranderen. De nu sterk gekanaliseerde beek zal weer gaan meanderen door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant. Het doel is om een aantrekkelijk en aaneengesloten blauw-groen lint te creëren in dit sterk verstedelijkt gebied van Zuid-Limburg. Op deze site kunt u de visie achter de integrale ontwikkeling, de deelnemende partijen, nieuwsberichten en de concrete uitvoeringsprojecten raadplegen.

Vragen?

Heeft u reeds vragen over het project?

Via het algemene mailadres info@waterschaplimburg.nl van Waterschap Limburg kunt u contact opnemen.