Landschap 1: cultuurhistorisch landschap


De bron van de Geleenbeek ligt op het erf van de Benzenraderhof in een cultuurhistorisch waardevol gebied. Hier liggen oude bosgebiedjes in kwelzones en komen nog een aantal boomgaardjes en graften voor. Dit landschap beoefend een sterke aantrekkingskracht uit op recreanten. Versterking van dit kleinschalig landschap, door graften opnieuw in planten, nieuwe boomgaarden rond het gehucht Benzenrade, te ontwikkelen en het gebied beter te ontsluiten voor recreanten, zal het gebied nog aantrekkelijker maken. Het toegankelijk maken van de bron van de Geleenbeek heeft een belangrijke educatieve waarde. Voor de landbouw is in dit landschapstype vooral een rol als landschapsbeheerder weggelegd.