Landschap 2: stadspark voor Heerlen Zuid


Eenmaal onder de John F. Kennedylaan door komt de Geleenbeek in een gebied dat gekarakteriseerd kan worden als “Stadspark”. Hier stroomt de beek door een groengebied dat al grotendeels is heringericht om optimaal te kunnen functioneren als opvanggebied voor regenwater, als waardevol natuurgebied en niet in de laatste plaats als groene omgeving voor de verschillende zorginstellingen en omwonenden. Al met al is het stadspark een gebied waar het goed toeven is. De recreatieve ontsluiting is echter niet optimaal.