Landschap 3: landschap van hoeves en kastelen


Op het moment dat de Geleenbeek Nieuw Eykholt is gepasseerd, stroomt deze door het derde landschapstype, het “Landschap van hoeves en kastelen”. Zoals de naam al zegt, ligt hier een groot aantal hoeves en kastelen, waaronder het recent gerestaureerde Kasteel Terworm, maar ook hoeve Steenenis en de motte van het voormalige kasteel bij Ten Esschen. De Geleenbeek wordt hier gevoed door een aantal bronbeekjes. Om deze zo veel mogelijk te vrijwaren van landbouwkundig invloeden zijn deze consequent voorzien van een bosrijke rand.

Ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit wordt gestreefd naar een kleinschaliger landschap door de aanleg van landschapselementen (singels, hagen e.d.) en dooradering met wandel- en fietspaden. Boeren en eigenaren van hoeves en kastelen kunnen zelf bijdragen aan landschappelijke maatregelen en de economische vitaliteit van het gebied met initiatieven als boerderijwinkels, verblijfsrecreatie en/of horeca.