Landschap 4: landschap van Zijbeken


Het volgende landschapstype is het “Landschap van de zijbeken”. In dit landschap vormen de verschillende zijbeken, Hoensbeek, Retersbeek, Luiperbeek, Bissebeek/Hulsbergerbeek en de Platsbeek, de belangrijkste structuurdragers. De dalen van deze zijbeken worden omgevormd tot kleinschalige langgerekte gebieden met een afwisseling van natte graslanden, boomgaarden en natuur met kleine lintvormige dorpen en gehuchten.

Tussen de verschillende zijbeken ligt een gebied waar ruimte is voor een optimale inrichting voor de landbouw met grote percelen en een geringe doorsnijding door wegen en paden. De zijbeken vormen de verbindende factor in de overgang van het Centraal Plateau met het grootschalige karakter naar het beekdal met een kleinschalig karakter.