Landschap 6: beekdallandschap


Na het stadsmoeras vervolgt de Geleenbeek haar weg door een gebied dat getypeerd is als “Beekdallandschap”. Hier stroomt de Geleenbeek door waardevolle natuurgebieden, waarvan het Karthagenbroek de belangrijkste is.

Een zorgvuldige inpassing van de Geleenbeek in dit kwetsbare gebied is noodzakelijk. De oude loop van de Geleenbeek ligt hier deels verscholen in een ontoegankelijk stukjes bos tussen het dijklichaam van het voormalige mijnspoor en de spoorlijn tussen Sittard/Geleen en Heerlen. Het dijklichaam van het voormalige mijnspoor vormt een prachtige kans voor het realiseren van recreatieve paden. De mijnspoor biedt voldoende ruimte voor een fiets-, wandel- en ruiterpad.