Landschap 7: het Absbroekbos en beekdalen Geleen


Het zevende landschapstype is gelegen nabij de steden Geleen en Sittard en heeft een belangrijke functie als uitloopgebied voor de inwoners van deze steden. Op deze behoefte is ingesprongen door diverse ondernemers met voorzieningen als een manage, kinderboerderij, horeca en een tuincentrum tot gevolg. Doordat deze functies in het gebied terecht zijn gekomen is een tamelijk rommelig en onsamenhangend beeld ontstaan.

De westelijke hellingen van het beekdal zijn veel flauwer dan de oostelijke hellingen. Op de oostelijke hellingen zijn hellingbossen en graften te vinden. Een opvallend element in het landschap is de steenfabriek St. Jozef (Plinthos). Deze fabriek heeft een duidelijke stempel op het landschap gedrukt. Enerzijds door de van heinde en verre zichtbare schoorsteen, maar ook door het afgraven van klei geschikt voor het bakken van stenen.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van een magnifiek parkbos nabij Munstergeleen: Het Absbroekbos. De Geleenbeek is een integraal onderdeel van deze ontwikkeling. Een deel van het Geleenbeekdal is reeds opnieuw ingericht maar voor het grootste traject is nog op alle vlakken winst te behalen. Een knelpunt hierbij is de aanwezigheid van diverse (huisvuil) stortplaatsen.