De herinrichting Geleenbeekdal en Absbroekbos vordert goed


6 september 2016

Vanaf medio juni wordt er nu al gewerkt aan de herinrichting van ca. 1,25 km Geleenbeek en het omliggende beekdallandschap in het Absbroekbos in de gemeente Sittard-Geleen. Met de uitvoering van dit werk wordt een deel van het project 'Ontwikkeling Geleenbeekdal van Benzenrade tot Sittard' en tevens de voltooiing van het Absbroekbos in Munstergeleen gerealiseerd.

Werkzaamheden

In de periode vanaf de start in juni tot aan de bouwvakantie zijn de voorbereidende werkzaamheden (o.a. het voor groot materieel bereikbaar maken van het werkgebied en meetwerkzaamheden), onderzoeken, sloop- en opbreekwerkzaamheden, verwijdering van de bestorting in de beek en opschoning van de beekloop uitgevoerd. Ook is gestart met het uitgraven van de nieuwe loop van de Geleenbeek en de sleuven voor het nieuwe riool.

Na de bouwvakantie zal de aannemer de graafwerkzaamheden onder begeleiding van een archeoloog en een ecoloog voortzetten. Het aanpassen en plaatsen van de riolering, het aanbrengen van de voetgangersbrug, aanleg van wandelpaden, afwerking van het terrein en aanplant van nieuwe beplanting zal eind 2016 gereed zijn. Daarna zal in 2017 alleen nog gewerkt worden aan enkele rioolaanpassingen en aanleg van een bergbezinkbassin (een buffer voor de riolering) nabij de brug Pater Karelweg over de Geleenbeek. Aan- en afvoer van materialen vindt plaats via de Beekstraat. Overlast voor recreanten en bewoners wordt tot een minimum beperkt.

Beschermde planten

De bijzondere ecologische waarden van het projectgebied worden onder leiding van een ecoloog tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk behouden en beschermt. Zo zijn er twee soorten beschermde planten te vinden, namelijk het Rapunzelklokje en de Steenanjer en een aantal niet beschermde, maar toch interessante soorten. De grond waar deze planten op groeien wordt voorafgaand aan de werkzaamheden afgegraven, opgeslagen en bij de afwerking van het gebied op de nieuwe oever teruggebracht. Op deze manier zullen de zaadbanken, wortelknollen en wortelstokken van de bijzondere planten weer uitlopen. Daarnaast wordt er in verband met de aanwezigheid van dassen, niet 's nachts of met kunstverlichting gewerkt. Tijdens de winterperiode worden tevens geblindeerde bouwhekken geplaatst zodat de das geen hinder ondervindt van de lampen van machines. Bij het dempen van de oude beekloop zal de ecoloog in actie komen en de laatste aanwezige vissen zorgvuldig wegvangen en in de nieuwe loop terugplaatsen.

Wandelaars

Tijdens de werkzaamheden zijn de gebieden rondom de Geleenbeek tot begin 2017 niet toegankelijk voor wandelaars. Het fietspad Pater Karelweg blijft zo lang mogelijk open en begaanbaar maar zal in 2017 ook een periode afgesloten worden. Er wordt dan een omleidingroute ingesteld. Wandelaars wordt verzocht om in het kader van veiligheid het werkterrein NIET te betreden. Voor meer informatie en nieuws over het project zie: www.geleenbeekdal.nl.