Informatieavond Ontwikkeling Geleenbeekdal omgeving Terlinden/Brommelen


28 juni 2016

Op donderdag 7 juli aanstaande organiseren Waterschap Roer en Maas, gemeente Nuth en Natuurmonumenten een informatieavond over de werkzaamheden die vanaf medio 2016 in het Geleenbeekdal in de gemeente Nuth plaatsvinden. Het doel van het project is om de Geleenbeek en het omliggend landschap op het beektracé tussen de brug Oliemolenstraat en de kruising met A76 opnieuw in te richten zodat er een meer natuurlijk landschap ontstaat waarin meer ruimte is voor de beek (o.a. waterveiligheid), natuurontwikkeling, landschapsherstel en recreatie.

Om de omwonenden en geïnteresseerden te informeren over deze nieuwe ontwikkelingen vindt er een inloopavond plaats. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in café/ restaurant Joe's Place (voorheen bekend als Oud Brommelen) adres: Brommelen 16, 6363 CS Wijnandsrade. De plannen worden nader toegelicht met een doorlopende diapresentatie waarbij medewerkers van de verschillende projectpartners aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Wat gaan we doen?

De Geleenbeek richten we over een lengte van ca. 1 km natuurlijker in: de beek krijgt haar natuurlijke, slingerende loop weer terug en we leggen natuurvriendelijke oevers en poelen aan. Er komt in totaal 7,5 ha nieuwe natuur met daarin 1,6 km aan openbare struinpaden. Onder de bruggen Brommelen en Oliemolenstraat komen loopplankjes zodat kleine dieren op een veilige manier de beek kunnen volgen en de wegen ontwijken.

Op deze manier werken de projectpartners, in aansluiting bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden in het Stadsmoeras Hoensbroek, verder aan de herinrichting van het Geleenbeekdal. Deze ontwikkeling draagt bij aan realisatie van het doorlopend groen-blauw lint dat het Geleenbeekdal vormt en de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek met elkaar verbindt.

Geleenbeek Brommelen

Achtergronden

De herinrichting van het Geleenbeekdal omgeving Terlinden/ Brommelen is een onderdeel van het landschapsproject 'Ontwikkeling Geleenbeekdal'. Het totale project omvat de renaturering van de Geleenbeek en haar zijbeken (ca. 20 km van de bron in Benzenrade tot Sittard), natuurontwikkeling, behoud en herstel van (cultuur)historie en uitbreiding en verbetering van recreatiemogelijkheden. Partners van dit project zijn: Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg, de gemeenten Heerlen, Nuth, Voerendaal, Schinnen, Sittard-Geleen en Beek, Natuurmonumenten en VVV Zuid-Limburg.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Stadsregio Parkstad Limburg, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie over het overkoepelende project en de deelprojecten