Absbroekbos en Geleenbeek weer toegankelijk voor publiek


Geleenbeek

Op 4 juli hebben inwoners van Munstergeleen en bestuurders van Waterschap Limburg, gemeente Sittard-Geleen,  Natuurmonumenten en provincie Limburg de oplevering gevierd van het werk aan het Absbroekbos en de Geleenbeek in Munstergeleen.

Het gebied is weer opengesteld voor recreanten. Alle aspecten van het gebied zijn aangepakt: de beek slingert weer door het landschap, er is meer ruimte voor het bufferen van water, rioleringen zijn verlegd, de capaciteit van de beek is vergroot en het bosgebied is uitgebreid. Daarnaast zijn er nieuwe natuurgebieden, wandel- en fietspaden aangelegd en er is een nieuwe brug over de Geleenbeek geplaatst.

Bij deze nieuwe brug vond de symbolische openingshandeling plaats: het doorknippen van het welbekende lintje. “Dit is daadwerkelijk een nieuwe fase in de geschiedenis van de Geleenbeek”, aldus Joke Kersten, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. “Ik ben erg tevreden met het resultaat. De beek en het omliggend landschap zijn nu weer een natuurlijk geheel en de herinrichting draagt bij aan het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval.”

“Ik ben blij dat er vanuit de omgeving zo veel mensen deelnemen aan deze bijeenkomst. We zijn vanuit de projectorganisatie trots op het resultaat en geven met vreugde het gebied terug aan de omgeving”, aldus John Tholen projectleider van het waterschap in zijn welkomstwoord.

De beek heeft meer ruimte gekregen waardoor er minder kans is op wateroverlast. Ook kan de beek –binnen vastgestelde grenzen- weer zelf zijn weg zoeken door het landschap en dat is positief voor de aan water gebonden flora en fauna. De uitgevoerde rioleringswerkzaamheden dragen bij aan een betere waterkwaliteit en door aanleg van nieuwe (struin) paden is het gebied beter toegankelijk voor publiek. De samenwerking waarmee de (integrale) planuitwerking heeft plaatsgevonden is zeker een voorbeeld voor andere projecten. De geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en drankje.

De herinrichting op dit tracé is nu afgerond, maar de voorbereiding van een volgend uitvoeringstraject is al gestart. De visie “Zitterd Climateproof: herinrichting Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de Hateboer (Naete Bour) is gereed en een eerste traject wordt thans nader uitgewerkt. Hierbij wordt ook sterk gefocust op het tegengaan van- en het inspelen op de klimaatverandering.

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Limburg, gemeente Sittard-Geleen, Natuurmonumenten en de provincie Limburg. Op de website www.geleenbeekdal.nl kunt u meer informatie over het project vinden en de visie achter de integrale ontwikkeling, de deelnemende partijen, nieuwsberichten en de concrete uitvoeringsprojecten raadplegen.