Nieuwe film over de herinrichting van het Geleenbeekdal

Gepubliceerd op 19 december 2018

Op de goed bezochte inloopbijeenkomst van 29 november over de herinrichting van het Geleenbeekdal in Sittard werd een nieuwe film getoond over de herinrichting.

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard. Het doel van het herinrichtingproject in Sittard-Geleen is om een voor mens en dier aantrekkelijk landschap te realiseren waarin de Geleenbeek haar natuurlijke loop terug krijgt. Zo wordt de waterkwaliteit verbeterd en tegelijkertijd de bergingscapaciteit van het beekdal vergroot zodat er minder kans is op wateroverlast én droogteschade in het centrum van Sittard.

Vergunningen

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het vergunningentraject. Zodra alle documenten (zoals tekeningen en het projectplan) gereed zijn worden deze onder andere bij de gemeente en op deze website ter inzage gelegd zodat iedereen de kans heeft om daarop te reageren.

Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn de deeltrajecten Sint Jansgeleen-Biesenhof, Beekstraat-Lintjesweg in Munstergeleen en het traject Lintjesweg-Middenweg al uitgevoerd.