Werkzaamheden Geleenbeek Munstergeleen op stoom


27 oktober 2016

De werkzaamheden aan de Geleenbeek in Munstergeleen lopen volgens planning. Nog voor de kerst zal het grondwerk helemaal uitgevoerd zijn.

De nieuwe riolering is inmiddels aangelegd, maar nog niet aangesloten. Volgende week ontvangt de aannemer de buizen voor een nieuwe transportleiding die het water vanuit het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoensbroek transporteert. In de daaropvolgende weken worden de buizen aan elkaar gelast. Daarna graven we verder aan de nieuwe loop van de Geleenbeek en dempen we de bestaande beekloop. Als het graafwerk klaar is wordt de oude riolering en het oude transportriool verwijderd sluiten we de nieuwe leidingen aan.

Geleenbeek Munstergeleen. Het stapelwerk voor de nieuwe brug is al klaar

Nieuwe voetgangersbrug

De stapelmuren bij de nieuwe voetgangersbrug tussen Pater Karel en Brasserie Abshoven zijn gereed en de betonnen oplegblokken voor de brug zijn uitgehard. De nieuwe voetgangersbrug kan elk moment worden geplaatst.

Na deze werkzaamheden werkt de aannemer het projectterrein geheel af: aanplant, inzaaien en het aanbrengen van rasters vormen de laatste werkzaamheden. In het nieuwe jaar starten we dan met de aanleg van het bergbezinkbassin dat rioolwater tijdelijk kan opvangen bij hevige regenbuien en zo voorkomt dat vies rioolwater in de Geleenbeek terecht komt.