Werkzaamheden Geleenbeekdal en Absbroekbos afgerond: opening op 4 juli aanstaande


Geleenbeek

In 2016 en 2017 is gewerkt aan de herinrichting van ca. 1,25 km Geleenbeek en het omliggende beekdallandschap in de gemeente Sittard-Geleen. Hiermee is weer een belangrijk stuk van de aanleg van het parkbos Absbroekbos gerealiseerd en met de uitvoering van dit werk is het vierde deel en een belangrijke mijlpaal van het project 'Ontwikkeling Geleenbeekdal' gerealiseerd.

Om dit te vieren wordt op dinsdagmiddag 4 juli 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders, omwonenden en overige bij het project betrokken personen. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Vanaf 16 uur zullen medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten in en nabij de bouwkeet nabij de brug Lintjensweg te Munstergeleen aanwezig zijn. Ook zullen de projectexperts (o.a. de ecoloog, hydroloog, archeoloog en rioleur) aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.

Opening

Vanaf 16.45 uur start het gezamenlijk deel van de opening: een korte wandeling door het projectgebied richting de locatie waar de bestuurders kort zullen uitweiden over de behaalde resultaten en een symbolische handeling uitvoeren om de oplevering te markeren. De afsluiting van de bijeenkomst vindt plaats in Brasserie Abshoven.

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Limburg, gemeente Sittard-Geleen, Natuurmonumenten en de provincie Limburg. Op de website www.geleenbeekdal.nl kunt u meer informatie over het project vinden en de visie achter de integrale ontwikkeling, de deelnemende partijen, nieuwsberichten en de concrete uitvoeringsprojecten raadplegen.