Recreatie


Het Geleenbeekdal functioneert momenteel al als belangrijk uitloopgebied voor bewoners van aangrenzende dorpen en steden in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Door de kwaliteitsverbetering die het gebied zal ondergaan, zullen daarnaast meer bezoekers van buiten naar de recreatieve trekkers in het gebied komen. De talrijke hoeves en kastelen vervullen hierin een belangrijke rol. Door het opknappen van de padenstructuur en het her en der ontvlechten van de paden tot aparte fiets-, wandel-, men- en ruiterroutes wordt de bruikbaarheid van het gebied voor de diverse groepen recreanten verder versterkt. Bovendien ontstaat een doorgaande recreatieve route langs de Geleenbeek. Gekoppeld aan de routes worden de recreatieve voorzieningen, zoals parkeergelegenheden en rust- en picknickplekken op een kwalitatief goed peil gebracht. Waar nodig worden de bestaande en nieuwe paden van een passende verharding voorzien met als doel om een 'Geleenbeekdalroute' voor wandelaars en fietsers te creëren. Deze ontwikkelingen zullen in de komende jaren vorm krijgen.

Een greep uit de online beschikbare routes

Meer informatie kunt u opvragen bij de VVV Zuid-Limburg:

Internet

www.vvvzuidlimburg.nl

Per telefoon

Bel 0900-5559798 (€ 1,- per gesprek) en VVV Zuid-Limburg staat tot je dienst! Bereikbaar van ma t/m vrij 09.00-17.00. Vanuit het buitenland: bel 0031-43 6098500

Per e-mail

Stuur een mail naar info@vvvzuidlimburg.nl

Kom langs in een vestiging

Onze vestigingen zijn verspreid over heel Zuid-Limburg. U vindt op de website een overzicht van de locaties.