Ontwikkeling Geleenbeekdal van Kathagerbroek tot Muldersplas


Ter hoogte van Nuth buigt de Geleenbeek eerst af van de zone met het spoor en de A76, om vervolgens weer terug te buigen. Ingesloten tussen de Geleenbeek en de genoemde infrastructuur ligt een gebied met hoge natuurwaarden (Kathagenbroek, Natura 2000) en kleinschalige agrarische gronden.

De Platsbeek stroomt door dit gebied naar de Geleenbeek. Het gebied wordt doorsneden door de Randweg. Door de toekomstige aanleg van de buitenring Parkstad en de bijbehorende aantakking op de A76 komt een ingrijpende ontwikkeling op het gebied af. Vanaf het Kathagenbroek stroomt de Geleenbeek oostelijk langs het voormalige mijnspoor naar de Muldersplas. De historische loop van de Geleenbeek ligt westelijk van het oude mijnspoor verscholen in een broekbos. Het plangebied grenst aan het buurtschap Thull met haar bekende Alfa brouwerij. De bosrijke omgeving met hoge natuurwaarden maakt het gebied aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. De Muldersplas is een ecologisch waardevolle waterplas en heeft een grote aantrekkingskracht op sportvissers.

Locatie

Beektracé: Naanhofsweg-Stationstraat

Gemeenten: Schinnen en Nuth

Uitvoering

Het project is in voorbereiding. Besteksontwikkeling start medio 2014. De uitvoering zal in de 2e helft van 2014 starten.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Nuth, gemeente Schinnen, Stadsregio Parkstad Limburg, Regiovisie Westelijke Mijnstreek, Natuurmonumenten, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 14

Traject 14