Ontwikkeling Absbroekbos


Het Absbroekbos is gelegen tussen de kernen Geleen en Munstergeleen en is een bos in ontwikkeling. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van 70 ha multifuctioneel bos afgewisseld met kleinschalig cultuurlandschap in combinatie met een natuurlijk meanderende Geleenbeek. Het gebied wordt intensief gebruikt als uitloopgebied en zal een magnifiek parkbos worden. De realisatie van het tracé Beekstraat-Lintjensweg zal het beeld compleet maken.

Wat gaan we doen?

De Geleenbeek wordt over 1,25 km natuurlijker ingericht; er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en de waterkwaliteit wordt verbeterd door de sanering van een riooloverstort. Er wordt 9,5 ha nieuwe natuur gerealiseerd met daarin 1,5 km aan nieuwe wandel- en fietspaden en een nieuwe voetgangersbrug. Op deze manier wordt het laatste grote onderdeel gerealiseerd van de aanleg het magnifieke parkbos Absbroekbos. De uitvoering van de plannen zal plaatsvinden vanaf februari tot het najaar van 2016. Deze ontwikkeling draagt bij aan realisatie van het doorlopend groen-blauw lint dat het Geleenbeekdal vormt en de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek met elkaar verbindt.

Locatie

Beektracé: Beekstraat - Lintjensweg

Gemeente: Sittard-Geleen

Uitvoering

Het project is in voorbereiding en de besteksontwikkeling is vrijwel afgerond .Eind januari 2016 zullen de voorbereidende werkzaamheden (o.a. het rooien van beplanting) uitgevoerd worden waarna vanaf maart tot in het najaar van 2016 de herinrichting uitgevoerd wordt. Tijdens de werkzaamheden zijn de gebieden rondom de Geleenbeek beperkt toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Overlast voor recreanten en bewoners wordt tot een minimum beperkt maar is niet helemaal uit te sluiten. De werkzaamheden worden begeleid door een archeoloog en ecoloog. Op deze manier worden de bestaande historische en natuurwaarden bij de uitvoering van de werkzaamheden zo veel mogelijk beschermd.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Sittard-Geleen, Natuurmonumenten, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 18

Traject 18