Ontwikkeling Geleenbeekdal van kasteel Terborg tot Sintjansgeleen


Nadat de Geleenbeek Schinnen is gepasseerd loopt hij parallel aan het mijnspoor richting het gehucht Oudekerk. Hier buigt de beek af richting het Stammenderbos (N2000) om vervolgens weer terug te buigen naar de A76 en het spoor.

Ten hoogte van Sintjansgeleen stroomt de Geleenbeek in noordelijke richting naar de historische boerderij en restaurant "De Biesenhof". Nabij de beek ligt een uitgestrekt en bijzonder hellinglandschap, dat gekenmerkt wordt door een open landschap met glooiingen, coulissen en andere lijnvormige elementen. Weides, zijbeken, holle wegen, graften, zichtlijnen en vergezichten zijn markant onderdeel van het landschap. Het gebied kenmerkt zich verder nog door zijn historische hoeves en kastelen zoals Terborg. Er wordt veel gerecreëerd in en om het Stammenderbos.

Locatie

Beektracé: Veeweg-Sintjansgeleen

Gemeenten: Schinnen en Beek

Uitvoering

Het project is in voorbereiding. Besteksontwikkeling start medio 2014. De uitvoering zal in de 2e helft van 2014 starten.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de projectpartners Waterschap Roer en Overmaas, gemeente Schinnen, gemeente Beek , Regiovisie Westelijke Mijnstreek, Natuurmonumenten, provincie Limburg en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Actueel

-

Overzichtskaart traject 15

Traject 15